Serwis ZapisyOnline pobiera od Organizatora wydarzenia opłatę za rejestrację zawodników. Opłata pobierana jest jedynie w przypadku wydarzeń płatnych. Od dnia 1 stycznia 2022 roku koszt obsługi uczestnika będzie wynosić 0.99 zł. brutto

Po zakończeniu zapisów, Organizator otrzyma stosowne powiadomienie na wskazany na swoim koncie adres e-mail. W ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego powiadomienia zostanie wystawiona faktura z odroczonym terminem płatności (7/14 dni). W szczególnych przypadkach serwis ZapisyOnline może obniżyć cenę za obsługę rejestracji uczestnika (współpraca z organizatorami wydarzeń) lub odstąpić od pobierania tej kwoty w całości (indywidualne negocjacje, wydarzenia całkowicie bezpłatne).

W przypadku chęci skorzystania z opcji szybkich płatności online, organizator jest zobowiązany do podpisania odrębnej umowy z operatorem szybkich płatności online. Koszty związane z obsługą szybkich płatności online naliczane są przez operatora i wynikaja z aktualnych cenników operatora tych płatności. Rozliczenie szybkich płatności online następuje bezpośrednio pomiędzy Organizatorem, a wybranym operatorem. Serwis ZapisyOnline w takich przypadkach nie uczestniczy w procesie transferu środków pieniężnych. W przypadkach szczególnych serwis ZapisyOnline.pl może w porozumieniu z Organizatorem wydarzenia przejąc na siebie obsługę szybkich płatności online. Rozliczenie tych płatności oraz warunki współpracy reguluje w tym przypadku odrębna umowa podpisana przez obie strony przed uruchomieniem usługi.

Szczegóły możliwości i konfiguracji szybkich płatności online dostępne są pod adresem https://zapisyonline.pl/platnosci-online