Serwis ZapisyOnline pobiera od Organizatora wydarzenia opłatę za rejestrację zawodników. Kwota uzyskana w ten sposób zostanie w całości przekazana na rozbudowę serwisu. Cennik uległ zmianie z dniem 8 lutego 2020 roku. Koszt obsługi będzie od tego dnia wynosił 3,00 zł od zarejestrowanej osoby do wydarzenia. Po zakończeniu zapisów, Organizator otrzyma stosowne powiadomienie na wskazany na swoim koncie adres e-mail. W ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego powiadomienia zostanie wystawiona faktura. W szczególnych przypadkach serwis ZapisyOnline może odstąpić od pobierania prowizji za rejestrację zawodników.

W przypadku chęci skorzystania z opcji szybkich płatności online, organizator jest zobowiązany do podpisania odrębnej umowy z firmą Blue Media, która jest operatorem tych płatności. Koszty związane z obsługą szybkich płatności online naliczane są przez Blue Media, a prowizja wynosi 1,5% od wysokości wpłaty. Rozliczenie następuje bezpośrednio pomiędzy Organizatorem, a operatorem (Blue Media S.A.). Serwis ZapisyOnline nie uczestniczy w procesie transferu środków pieniężnych, a  jedynie udostępnia platformę technicznie przygotowaną do obsługi płatności online. Szczegóły dostępne są pod adresem https://zapisyonline.pl/platnosci-online