Wirtualny Bieg dla Wiktorii

Data
09.04.2021
Godzina
00:00
Miejscowość
Łańcut
Kontakt z organizatorem
friedlander@o2.pl
730756213
Nazwa zawodów
Dystans
Typ zawodów
Wirtualny Bieg dla Wiktorii
Zapisy zakończone
5 km
Zawody dla dorosłych
Lokalizacja
Miasto Łańcut 10
37-100 Łańcut
Cały Świat :)

O zawodach

Regulamin Wirtualny Bieg Charytatywny dla Wiktorii

II. CEL IMPREZY 

1.Wsparcie finansowe dla Wiktorii Kopeć

Wiktoria to 12-sto letnia dziewczynka chorująca na bardzo rzadką chorobę genetyczną: mutacja genu Strada (do tej pory jest jedynym zdiagnozowanym dzieckiem w Polsce) padaczke lekooporna, porażenie spastyczne czterokończynowe.

2. Popularyzacja biegania, jako zdrowego i aktywnego tylu życia. 

3. Wzmacnianie odporności poprzez rekreacyjną aktywność fizyczną. 

 

III. TERMIN, MIEJSCE Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w wybranym terminie tj. od 22.03.2021 r. do 09.04.2021 r. i miejscu dowolnego dystansu oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie zdjęcia, print screen biegu z aplikacji lub dodają komentarz ze zdjęciem na profilu facebookowym Pomoc dla Wiktorii u na dedykowanym temu biegowi poście do 09.04.2021 r. Mile widziane zdjęcia trasy oraz z trasy. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1.W biegu mogą wziąć udział osoby bez ograniczeń wiekowych, 

2.Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w „biegu” pod opieką osób dorosłych. Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą się odbywać tylko przez ich opiekunów/osoby dorosłe. 

3.W biegu mogą wziąć udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do udziału w wybranym przez siebie sposobie udziału. 

4.Bieg nie zakłada rywalizacji a jedynie ukończenie dystansu w dowolnym czasie, dowolną techniką. 

5.W biegu mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji i wniosły opłatę startową 

6. Bieg ma charakter towarzyski. 

7. Wszystkie jego zasady mają charakter dżentelmeński, co oznacza że nikt nikomu nie będzie patrzył na ręce (buty). 

 

V. ZASADY BIEGU 

1.Bieg ma charakter towarzyski. Wszystkie jego zasady mają charakter dżentelmeński, co oznacza, że solidaryzujmy się, wspieramy, doceniamy podjęty wysiłek, chwalimy i oklaskujemy. Bieg nie jest biegiem/imprezą masową. 

2.Bieg ma charakter wirtualny. Co oznacza, że każdy uczestnik sam wybiera rodzaj podejmowanej aktywności. Można również, z zachowaniem bieżących zasad epidemiologicznych, zorganizować wspólny bieg kilku osób. 

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na profil Facebook zdjęcia lub print screen biegu z aplikacji lub zegarka podając swoje dane tj. imię i nazwisko oraz nr telefonu. Zrzut musi zawierać informacje takie jak: pokonany dystans, data i godzina. 

5. Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do dnia 09.04.2021 roku. 

 

VI. ZGŁOSZENIA I WPŁATY 

1.Zgłoszenia do biegu odbywały się będą poprzez zgłoszenie udziału na stronie www.zapisyonline.pl oraz wniesienie opłaty startowej minimum 10 zł (można więcej ) w 😊 okresie od dnia 22.03. 2021 r. (godzina 00:00) do 08.04.2021 roku (godzina 23:59) na portalu zrzutka.pl

2.Każdy uczestnik otrzymuje okazjonalny dyplom

3.Dyplomy będzie można odebrać osobiście lub drogą pocztową

VII KLASYFIKACJA 

1. Ze względu na wirtualną formułę biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w wydarzeniu i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału. 

2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny. 

4. Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018r. poz. 1000 t.j.)oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje publikację wizerunku zawodnika, imienia wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów

Kontakt z organizatorem

Wyślij wiadomość