Bieg charytatywny dla Łucji

Data
22.04.2021
Godzina
00:00
Miejscowość
POLSKA
Oficjalna strona
Kontakt z organizatorem
info@niosepomoc.pl
696219723
Nazwa zawodów
Dystans
Typ zawodów
Bieg charytatywny dla Łucji
1 km
Zawody dla dorosłych
Lokalizacja
Chojnicka, 12/14A
83-200 POLSKA
Cała Polska. Zapraszamy .

O zawodach

Regulamin Wirtualny Bieg Charytatywny dla  Łucji 

II. CEL IMPREZY 

1.Wsparcie finansowe dla Łucji Kobus 

 Łucja to 12-sto letnia dziewczynka chorująca na Guz mózgu wzgórza lewego.Łucja jak każda dziewczynka miała swoje plany i marzenia. Ale chorobą , która na nią spadła miała własne. Niezłośliwy nowotwór mózgu (LGG) zmieniła wszystko od zachowania aż po niepełnosprawność. Tylko codzienna rehabilitacja i ciężka praca pozwoliły na częściowe odzyskanie sprawności,ale jeszcze ogrom pracy i niestety pieniędzy

2. Popularyzacja biegania, jako zdrowego i aktywnego stylu życia. 

3. Wzmacnianie odporności poprzez rekreacyjną aktywność fizyczną. 

 

III. TERMIN, MIEJSCE Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w wybranym terminie tj. od 22.04.2021 r. do 22.052021 r. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1.W biegu mogą wziąć udział osoby bez ograniczeń wiekowych, 

2.Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w „biegu” pod opieką osób dorosłych. Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą się odbywać tylko przez ich opiekunów/osoby dorosłe. 

3.W biegu mogą wziąć udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do udziału w wybranym przez siebie sposobie udziału. 

4.Bieg nie zakłada rywalizacji a jedynie ukończenie dystansu w dowolnym czasie, dowolną techniką. 

5.W biegu mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji i wniosły opłatę startową 

6. Bieg ma charakter towarzyski. 

7. Wszystkie jego zasady mają charakter dżentelmeński, co oznacza że nikt nikomu nie będzie patrzył na ręce (buty). 

 

V. ZASADY BIEGU 

1.Bieg ma charakter towarzyski. Wszystkie jego zasady mają charakter dżentelmeński, co oznacza, że solidaryzujmy się, wspieramy, doceniamy podjęty wysiłek, chwalimy i oklaskujemy. Bieg nie jest biegiem/imprezą masową. 

2.Bieg ma charakter wirtualny. Co oznacza, że każdy uczestnik sam wybiera rodzaj podejmowanej aktywności. Można również, z zachowaniem bieżących zasad epidemiologicznych, zorganizować wspólny bieg kilku osób. 

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na profil Facebook zdjęcia lub print screen biegu z aplikacji lub zegarka podając swoje dane tj. imię i nazwisko oraz nr telefonu. Zrzut musi zawierać informacje takie jak: pokonany dystans, data i godzina. 

5. Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do dnia 25.05.2021 roku. 

 

VI. ZGŁOSZENIA I WPŁATY 

1.Zgłoszenia do biegu odbywały się będą poprzez zgłoszenie udziału na stronie www.zapisyonline.pl oraz wniesienie opłaty startowej minimum 30 zł (można więcej ) w 😊 okresie od dnia 22.00. 2021 r. (godzina 00:00) do       04.2021 roku (godzina 23:59) na portalu           

2.Każdy uczestnik otrzymuje okazjonalny medal 

3.Medale zostaną drogą pocztową

VII KLASYFIKACJA 

1. Ze względu na wirtualną formułę biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w wydarzeniu i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału. 

2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny. 

4. Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018r. poz. 1000 t.j.)oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje publikację wizerunku zawodnika, imienia wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów

Kontakt z organizatorem

Wyślij wiadomość