14. Legionowska Dycha

Data
02.06.2023
Godzina
20:00
Miejscowość
Legionowo
Oficjalna strona
Kontakt z organizatorem
arena@um.legionowo.pl
227664522
Nazwa zawodów
Dystans
Typ zawodów
14.Legionowska Dycha
Zapisy zakończone
10 km
Zawody dla dorosłych
Lokalizacja
B. Chrobrego 50b
05-120 Legionowo
Arena Legionowo

O zawodach

1. Bieg główny odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 roku.

Start biegu głównego o godz. 20:00.
2. Start i meta biegów zlokalizowane przy ulicy Bolesława Chrobrego.
3. Długość trasy biegu głównego wynosi 10 km. Trasa posiada atest PZLA.
4. Pomiar czasu w biegu głównym zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów.
5. Zawodników biegu głównego obowiązuje limit czasu 1h:40min:00s.

IV. KLASYFIKACJA
1. Generalna kobiet i mężczyzn (OPEN).
2. W kategoriach wiekowych mężczyzn:
kategoria wiek w latach rok urodzenia
M-16 16-19 2007 - 2004
M-20 20-29 2003 - 1994
M-30 30-39 1993 - 1984
M-40 40-49 1983 - 1974
M-50 50-59 1973 - 1964
M-60 60-69 1963 - 1954
M-70+  1953 i starsi
3. W kategoriach wiekowych kobiet:
kategoria wiek w latach rok urodzenia
K-16 16-19 2007 - 2004
K-20 20-29 2003 - 1994
K-30 30-39 1993 - 1984
K-40 40-49 1983 - 1974
K-50 50-59 1973 - 1964
K-60+ 1965 i starsze

4. Kategoria najlepsza i najlepszy mieszkaniec Legionowa.

V. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Impreza ma charakter otwarty. 
2. Prawo startu mają również osoby, które najpóźniej w dniu 2 czerwca 2023 r. ukończą 16 lat pod warunkiem zarejestrowania osoby nieletniej przez opiekuna prawnego za pośrednictwem strony internetowej www.zapisyonline.pl oraz okazania zgody na uczestnictwo w biegu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika. Zgodę należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego.
3. Rodzice/prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią biorą na siebie odpowiedzialność za start nieletniego i zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
5. Wszyscy zawodnicy startujący w „14. Legionowska Dycha” muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić w hali widowiskowo - sportowej IŁ Capital ARENA LEGIONOWO, ul. B Chrobrego 50 B (przy starcie/mecie biegu). Biuro będzie czynne w czwartek 1 czerwca w godz. 8:00 - 18:00 oraz w piątek 2 czerwca w godzinach 12.00 – 19.30.
7. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
8. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
9. Udział w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
10. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w razie zmiany treści Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

VII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do biegu głównego będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.zapisyonline.pl.
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 29 maja 2023 roku.

VIII. OPŁATA STARTOWA
1. Opłata startowa za udział w biegu głównym wynosi:

30 złotych z Kartą Dużej Rodziny,
40 złotych dla mieszkańców powiatu legionowskiego,
50 złotych zawodnicy spoza Legionowa.
2. Opłatę należy uiścić na konto nr: 96 1090 1841 0000 0001 4147 9243, właściciel konta: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, w tytule: 14. Legionowska Dycha - opłata startowa za (imię i nazwisko osoby biorącej udział w biegu).
3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 5 dni od momentu dokonania zgłoszenia do biegu. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
4. W przypadku opłat startowych wniesionych na konto Organizatora po 29 maja 2023 roku konieczne będzie przedstawienie przy weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu wpłaty w formie wydruku.
5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
6. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać „Opłata grupowa” oraz imiona i nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu.
7. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:
– numer startowy wraz z agrafkami,
– pamiątkowy gadżet biegowy,
– wodę niegazowaną,
– medal na mecie,
– worek na odzież (w depozycie).

IX. LIMIT CZASU I KONTROLE:
1. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 01h:40min:00s. godziny od strzału startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy Ci nie będą sklasyfikowani w biegu.
2. Zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

X. NAGRODY
1. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu głównego otrzymują puchary oraz nagrody o wartości: I miejsce - 1100 zł, II miejsce - 900 zł, III miejsce - 700 zł.
2. Zdobywcy miejsc I - III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają puchary lub statuetki i upominki.
3. Zdobywcy tytułu najlepsza mieszkanka i mieszkaniec Legionowa otrzymają puchary lub statuetki i upominki.
4. Pula nagradzanych miejsc oraz wielkość nagród może ulec zmianie, nagrody w kategoriach open i wiekowych nie dublują się. 

Kontakt z organizatorem

Wyślij wiadomość