51.Biegi Przełajowe o Puchar Prezydenta Miasta Legionowo

Data
20.04.2024
Godzina
12:00
Miejscowość
Legionowo
Oficjalna strona
Kontakt z organizatorem
arena@um.legionowo.pl
22 7664522
Nazwa zawodów
Dystans
Typ zawodów
51.Biegi Przełajowe o Puchar Prezydenta Miasta Legionowo
Zapisy zakończone
12 km
Zawody dla dorosłych
Lokalizacja
Zakopiańska
05-120 Legionowo
Start/meta polana Leśna przy ul. Zakopiańskiej.

O zawodach

BIEG GŁÓWNY:

Start godzina 12.00

Kobiety 6 km - trasa oznakowana, prowadzi drogami leśnymi (1 pętla)

Mężczyźni 12 km - trasa oznakowana, prowadzi drogami leśnymi (2 pętle)

Zbiórka do biegów będzie miała miejsce na mecie na polanie leśnej przy ul. Zakopiańskiej pod bramą START/META

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

OPŁATY:

Opłata dotyczy tylko uczestników biegu OPEN

Uczestnicy biegów dziecięcych i młodzież nie ponoszą opłat za biegi.

Opłata za udział w biegu OPEN wyłącznie przelewem na konto :

30 zł za udział w Biegu Głównym z pełnym pakietem startowym. W skład pełnego pakietu wchodzi: bezzwrotny numer startowy, torba na depozyt, gadżet biegowy, posiłek, medal.

Biegi dziecięce i młodzieżowe :

Zawodnicy - pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

W biegu głównym:

Zawodnicy niepełnoletni - pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. 

Pozostali zawodnicy - podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów.

Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.

5. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przez internet tylko dla uczestników biegu OPEN.

Zgłoszenia do biegów dziecięcych i młodzieżowych tylko w biurze zawodów.

1) Zgłoszenia do biegu głównego przyjmowane są od 27 marca do 17 kwietnia 2024 roku poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.zapisyonline.pl. Wpłatę za udział w biegu należy dokonać przelewem na konto nr: Santander Bank Polska SA 96 1090 1841 0000 0001 4147 9243, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, w tytule: (imię i nazwisko zawodnika, 51. Biegi Przełajowe). 

2) Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 5 dni od momentu 

dokonania zgłoszenia do biegu. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane. 3) Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym 

blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać "wpłata grupowa" oraz imiona i nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegów. 

4) Limit zgłoszeń do biegu głównego wynosi 150 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.

5) Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

6) Potwierdzenie zgłoszeń i odbiór numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów.

7) W przypadku opłat startowych wniesionych na konto organizatora po 17 kwietnia 2024 roku konieczne będzie przedstawienie przy weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu wpłaty w formie wydruku.

8) Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

9) W biegu OPEN może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu imprezy ukończyła 16 lat (pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego).

Kontakt z organizatorem

Wyślij wiadomość