15.Legionowska Dycha

Data
07.06.2024
Godzina
20:00
Miejscowość
Legionowo
Oficjalna strona
Kontakt z organizatorem
arena@um.legionowo.pl
227664520
Nazwa zawodów
Dystans
Typ zawodów
15.Legionowska Dycha
Zapisy zakończone
10 km
Zawody dla dorosłych
Lokalizacja
B. Chrobrego 50B
05-120 Legionowo
Start/meta hala sportowa Arena Legionowo, ul. B. Chrobrego 50B Legionowo.

O zawodach

1. Bieg główny odbędzie się w dniu 7 czerwca 2024 roku (PIĄTEK).

Start biegu głównego o godz. 20:00.
2. Start i meta biegów zlokalizowane będą pod Areną Legionowo.
3. Długość trasy biegu głównego wynosi 10 km. Trasa posiada atest PZLA.
4. Pomiar czasu w biegu głównym zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów.
5. Zawodników biegu głównego obowiązuje limit czasu 1h:40min:00s.

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Impreza ma charakter otwarty. 
2. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 7 czerwca 2024 r. ukończą 16 lat pod warunkiem zarejestrowania osoby nieletniej przez opiekuna prawnego za pośrednictwem strony internetowej www.zapisyonline.pl oraz okazania zgody na uczestnictwo w biegu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika. Zgodę należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego.
3. Rodzice/prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią biorą na siebie odpowiedzialność za start nieletniego i zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
5. Wszyscy zawodnicy startujący w „15. Legionowska Dycha” muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić w hali widowiskowo - sportowej ARENA LEGIONOWO, ul. B Chrobrego 50 B (przy starcie/mecie biegu). Biuro będzie czynne w czwartek 6 czerwca w godz. 8:00 - 18:00 oraz w piątek 7 czerwca w godzinach 12.00 – 19.30.
7. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
8. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
9. Udział w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
10. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do biegu głównego będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.zapisyonline.pl.
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do 3 czerwca 2024 roku.

Kontakt z organizatorem

Wyślij wiadomość