Oblęzenie Skały Rajd Nordic Walking

Data
22.09.2018
Godzina
11:00
Miejscowość
Skała
Kontakt z organizatorem
sylvia.pasinska@gmail.com
504128181
Nazwa zawodów
Dystans
Typ zawodów
Bieg na 13 km
Zapisy zakończone
13 km
Nordic walking
Lokalizacja
Gimnazjum ul Połetka, Skała
32-043 Skała

O zawodach

Zapraszamy Was na bezpłatny 13 km - wersja trudniejsza i 6 km wersja łatwiejsza - spacer Nordic Walking po Ojcowskim Parku Narodowym, który poprowadzi Mistrzyni Europy 🏅🌲🌳 Gorąco zapraszamy Osoby, które chciałyby pierwszy raz spróbować spaceru z kijami. Nasi Instruktorzy pokażą Wam prawidłową technikę Nordic Walking!
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem 👇
REGULAMIN RAJDU NORDIC WALKING “Oblężenie Skały” W Skale 22.09.2018
I . CEL IMPREZY
1. Propagowanie nordic walking jako prostej i ogólnodostępnej formy aktywności ruchowej, zdrowego stylu życia.
2. Integracja i współpraca osób w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania sportowego, stosujących i propagujących zdrowy styl życia.
3. Promocja walorów rekreacyjnych miasta i gminy Skała.
II. ORGANIZATORZY
Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Moja Polska ul. Zamłynie 51, 21-046 Minoga NIP: 513-024-86-46
e-mail: kontakt@moja-polska.org
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Rajd Nordic Walking “Oblężenie Skały” odbędzie się 22.09.2018 r. w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie.
2. Rozpoczęcie nastąpi o godzinie 11.00 przy parkingu zewnętrznym Gimnazjum w Skale ul Połetka dla trasy długiej i z parkingu w Ojcowie koło mostku dla trasy krótkiej.
3. Trasa rajdu przebiegać będzie po terenie Ojcowskiego Parku i jego otulinie
4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń obsługi rajdu.
5. W Rajdzie może uczestniczyć maksymalnie 50 osób.
IV. UCZESTNICTWO
1. W Rajdzie Nordic Walking prawo startu mają osoby, które do dnia 22.09.2018 r. ukończą 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w rajdzie pod warunkiem posiadania pisemnej zgody opiekuna na udział w imprezie, z tym że osoby poniżej 16 lat mogą wziąć udział pod osobistą opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Rajd rozegrany zostanie na trasie liczącej około 13 km.
3. Rajd ma charakter rekreacyjny i nie będzie dokonywany pomiar czasu.
4. Uczestnicy powinni posiadać własne kije do nordic walking. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wypożyczenia kijków. W tym celu należy powiadomić Organizatora nie później niż na 2 dni przed rajdem o chęci ich wypożyczenia poprzez napisanie komentarza do postu na Fb o treści „proszę o rezerwację kompletu kijów” - o ile te bedą jeszcze dostepne.
V. ZGŁOSZENIA
1. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
2. Za zgłoszenie uważa się rejestracja w portalu zapisyonline.com.
3. Zapisanie się w za pośrednictwem portalu zapisyonline.com oznacza zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji imprezy przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące, a także na publikację wizerunku uczestnika.
4. Osoby zgłaszające uczestnictwo bezpośrednio przed rozpoczęciem rajdu, wyrażają odpowiednie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku w formie pisemnej.
5. Zaznaczenie „wezmę udział” jest oznacza także zadeklarowanie przez uczestnika braku medycznych przeciwwskazań do wzięcia udziału w rajdzie.
VI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników rajdu.
2. Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny na zakończenie rajdu - tylko dla osób wcześniej zgłoszonych - w wydarzeniu na fcb lub telefonicznie pod numerem 504 128 181
3. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestnika.
5. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę, poza sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany i ostatecznej interpretacji Regulaminu.
7. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby własne organizatora, oraz podmiotów współpracujących z organizatorem. Organizator będzie przetwarzał te dane w celu organizacji i promocji imprezy, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.
10. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami rajdu mogą być nieodpłatnie wykorzystywane przez prasę, radio i tv.
11. Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
12. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

Kontakt z organizatorem

Wyślij wiadomość